Silmäsäätiö

Silmäsäätiö tukee silmätautien sekä silmän vammojen ja vikojen tutkimusta Suomessa

Silmäsäätiö tukee silmätautien sekä silmän vammojen ja vikojen tutkimusta ja tutkijankoulutusta Suomessa jakaen vuosittain apurahoja ja palkintoja. Säätiö myöntää tutkimusapurahoja silmätautien erikoislääkäreille ja sellaiseksi opiskeleville, jotka parhaiten tuntevat potilaiden ja näkövammaisten tarpeet ja kehittämistä tarvitsevat kohteet. Heidän tutkimusryhmissään toimii myös muita tutkijoita tutkimusalueen mukaan.

Yleisimmät Silmäsäätiön rahoittamat tutkimusalueet ovat silmän tarkan näön alueen ikärappeuma, diabeettinen verkkokalvotauti, perinnölliset silmätaudit, glaukooma, kaihi ja taittoviat, silmätulehdukset, kuiva silmä ja sarveiskalvon taudit sekä silmäsyöpä.

Silmäsäätiö on syntynyt ja se kasvaa lahjoitusten myötä. Säätiö tarjoaa kaikille mahdollisuuden olla mukana parantamassa silmätautien hoitoa ja ehkäisemässä näkövammaisuutta Suomessa.

Silmäsäätiö ja Will Consulting Oy

Silmäsäätiön ja Will Consultingin yhteistyö alkoi syksyllä 2019, jolloin säätiön uusien nettisivujen suunnittelu aloitettiin. Kokonaisuudessaan suunnittelu ja rakentaminen ulkoisen yhteistyökumppanin kanssa vei noin puoli vuotta toukokuulle 2020, jolloin säätiön suomenkielinen sivusto julkaistiin. Ruotsinkielinen versio näki päivänvalon kesäkuussa 2020.

Sivuston julkaisun jälkeen olemme hoitaneet sivuston ylläpitoa tuottamalla sinne sisältöä, joka pääasiallisesti liittyy säätiön tukemien tutkijoiden silmälääketieteelliseen tutkimukseen. Sisällön tuottamisessa erityisesti tekstien SEO-optimointi on tärkeää, jotta sivusto olisi paremmin löydettävissä eri hakukoneita käytettäessä.

Asioiden hoitaminen Will Consulting Oy:n työntekijöiden kanssa on ollut joustavaa ja vaivatonta. Minulla on aina ollut tunne siitä, että asiani ovat hyvässä hoidossa. Heidän työntekijänsä ovat innostavia ja asiakeskeisiä.”

Roy Siljamäki, Silmäsäätiön asiamies