Tuottavuuden ja digitalisaation konsultointi

ELY-projektit PK-yrityksille

  • ELY-tukea hakevan yrityksen toiminnan on oltava vakiintunutta ja kannattavaa tulevaisuuden näköalan ollessa positiivinen. Liiketoimintaa tehostaakseen yritys on valmis kehittämään sisäisiä toimintojaan ja/tai etsimään digitaalisia, vastuullisia ratkaisuja liiketoiminnan tueksi.
  • Liiketoiminta voi olla kotimaista tai kansainvälistä, tai molempia
  • Tavoitteena on yrityksen kilpailukyvyn parantaminen uusien prosessien ja teknologioiden avulla. Kehittämisessä on otettava huomioon ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys.

Tarjoamamme palvelut yrityksen ELY-projektissa

  • Tuotannon, työn sujuvuuden, palvelun ja laatuprosessien kehittäminen sekä näiden osa-alueiden seuranta ja johtaminen. Otamme palvelussamme huomioon myös kansainvälisten asiakkaiden edellyttämät vaatimukset.
  • Yrityksen toiminnan vastuullisen toiminnan kartoittaminen ja kehittäminen huomioon ottaen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset
  • Selvitämme ja kehitämme teknologisia ja digitaalisia hyödyntämismahdollisuuksia yrityksen strategiseenkehittämiseen.

Palvelun toteuttaminen

  • Palvelu toteutetaan vastuuasiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä. Sisältö ja tavoite määritellään ELY-keskuksen palveluntuottajalle tekemässä tilauksessa.
  • Palvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaisesti. Tämän tarpeen määrittelee ELY-keskus yhteistyössä yritysasiakkaan kanssa.
  • PK-yritykselle voidaan myöntää minimissään 2 päivää ja maksimissaan 15 päivää konsultointipalvelua kolmen vuoden aikana. Konsultointipäivän pituus on 7 tuntia.