Innovaatioiden kaupallistamisen konsultointi

Tarjoamme yrityksille konsultointia innovaatioiden kaupallistamisen edesauttamiseksi. Konsultointia on mahdollista saada myös ELY-tuettuna.

Kenelle

 • Tuki on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on edellytyksiä jatkuvaan kannattavaan toimintaan.
 • Yrityksellä on innovaatio/innovaatioita, joiden avulla pyritään luomaan kasvavaa kansallista tai kansainvälistä liiketoimintaa ja/tai uudistaa tuote- tai palvelukonseptia
 • Yritys voi olla toimintansa alkuvaiheessa tai toimintansa jo vakiinnuttanut

Projektin tavoite

 • Innovaatioiden paremman hyödyntämisen strategian kehittäminen siten, että löydetään työkaluja liiketoiminnan kasvuun ja menestymiseen

Palvelun sisältö

 • Yritysjohdon innovaatioiden suojaamiseen, kaupallistamiseen ja/tai johtamiseen perehdyttäminen
 • Yritysjohdon muotoiluun tai palvelumuotoiluun perehdyttäminen
 • Uudistetun tuotteen tai palvelun markkinakelpoisuuden arviointi ja kehittäminen
 • Uuden, erityisesti digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen
 • Yrityksen ansainta- ja/tai liiketoimintamallin arviointi ja kehittäminen
 • Tarvittaessa IPR:ään, tuotekehitykseen tai markkinointiin liittyviä selvityksiä

Toteutus ja kesto

 • ELY-tuetun palvelun sisältö, tavoite ja kesto määritellään palveluntuottajalle ELY-keskuksen tekemän tilauksen mukaisesti. Enimmäiskesto voi olla 15 konsultointipäivää kolmen vuoden aikana, vähimmäiskesto puolestaan kaksi konsultointipäivää. Konsultointipäivän pituus on 7 tuntia.
 • Palvelu toteutetaan yhteistyössä PK-yrityksen ja vastuuasiantuntijan kanssa