SLTS

Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö (SLTS) perustettiin vuonna 1952 edistämään ja tukemaan tutkimus- ja koetoimintaa Suomen metsä- ja muiden luonnonvarojen tuoton ja teknillistaloudellisen hyväksikäytön kehittämiseksi.

SLTS rahoittaa Suomen luonnonvaroihin kohdistuvaa ja Suomessa tehtävää tutkimusta, jolla haetaan käänteentekeviä ratkaisuja ilmastoneutraaliin ja resurssiviisaaseen talouteen. Rahoitettavilla tutkimuksilla on mahdollisuus muuttaa maailmaa.

Suomen luonnonvarain tutkimussäätiön rahoitettavat alat ovat BIOTALOUS ja MINERAALITALOUS. Vuoden 2020 rahoitusohjelmaan on mahdollisena tutkimuskohteena otettu mukaan  myös UUDET ENERGIAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAVAT.

 

SLTS ja Will Consulting Oy

SLTS:n ja Will Consultingin yhteistyö alkoi kevättalvella 2020, jolloin säätiön uusien nettisivujen suunnittelu aloitettiin. Kokonaisuudessaan suunnittelu ja rakentaminen ulkoisen yhteistyökumppanin kanssa vei noin puoli vuotta kesäkuulle 2020, jolloin säätiön suomenkielinen sivusto julkaistiin. Englanninkielinen versio julkaistiin heinäkuussa 2020.

Sivuston julkaisun jälkeen olemme hoitaneet sivuston ylläpitoa tuottamalla sinne sisältöä, joka pääasiallisesti liittyy säätiön tukemien tutkijoiden käynnissä oleviin tutkimuksiin.  Valmistuneista tutkimuksista tutkija kirjoittaa blogin, joka julkaistaan sivuston blogi-osassa. Sivustolla julkaistaan myös muita ajankohtaisia asioita. Sisällön tuotannossa erityisen huomion kohteena on tekstien SEO-optimointi, jolla sivuston näkyvyyttä ja löydettävyyttä voidaan kasvattaa.