Nopeus on valttia liidien kontaktoinnissa

Jopa 60% yrityksistä kontaktoi liidejä liian myöhään ja alentaa näin kaupantekomahdollisuuksiaan dramaattisesti! Nopea uuden liidin kontaktointi relevantilla sisällöllä ensimmäisen tunnin aikana johtaa jopa seitsemän kertaa todennäköisemmin myyntiprosessin käynnistymiseen kuin jos kontaktointi tehtäisiin tätä myöhemmin.